Tietosuojaseloste

Yhdistetty asiakasrekisteri- ja tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

Palvellaksemme sinua parhaalla mahdollisella tavalla, keräämme ja käsittelemme joitakin sinua koskevia tietoja. Arvostamme yksityisyyttäsi ja olemme sitoutuneet sen suojaamiseen. Tietosuojaselosteemme sisältää tietoa siitä, mitä henkilötietoja keräämme, millä periaattein sitä käsittelemme sekä mitä oikeuksia ja vaikuttamisen mahdollisuuksia sinulla on tietoihisi. Käsittelemme sinua koskevaa henkilötietoa tämän tietosuojaselosteen ja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti, joten luethan tietosuojaselosteen huolellisesti. Saatamme aika ajoin päivittää tietosuojaselostettamme toimintamme kehittyessä tai lainsäädännön muuttuessa.

REKISTERINPITÄJÄ JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄ

  • Yritys: Johanna Lampila Oy, Johanna Lampila
  • Y-tunnus: 2686686-5
  • Osoite: Jokikatu 33 C 2, 06100 PORVOO
  • Puhelin: 040 567 4422
  • Sähköposti: info(a)johanna.lampila.com

REKISTERIN NIMI

Johanna Lampila Oy:n asiakasrekisteri- ja tietosuojaseloste

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTE

Huolehdimme siitä, että meillä on lain edellyttämä peruste henkilötietojesi käsittelemiseen. Saatamme käsitellä henkilötietojasi usealla eri perusteella. Keräämme, säilytämme ja käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin. Pääasialliset käyttötarkoitukset näet lueteltuina alla. Henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi ja sopimusvelvoitteidemme toteuttamiseksi sekä oikeudellisten velvoitteiden ja vaateiden täyttämiseksi.
Käsittelemme henkilötietojasi oikeutetun etumme nojalla ja asiakkuuteen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä, asiakasviestinnässä ja yhteydenottopyyntöihin vastaamisessa, liiketoimintamme harjoittamisessa ja kehittämisessä sekä palveluidemme kohdentamisessa ja tarjoamisessa. Joitakin henkilötietoja saatamme käsitellä myös suostumuksesi nojalla.
Henkilötietoja käsitellään tilausten, luototuksen, laskutuksen, perinnän, asiakkaan yhteydenottojen, asioinnin, asiakaskyselyiden, palveluiden kehittämisen, raportoinnin, markkinoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä. Rekisterissä käsiteltäviä osto- ja asiointitietoja sekä sijaintitietoja voidaan käyttää myös tarjousten, etujen ja muiden markkinointitoimenpiteiden sekä asiakasviestinnän kohdentamiseksi. Henkilötietoja käsitellään myös uutiskirjeen lähettämisen sekä kilpailuihin ja arvontoihin tai muihin markkinointitoimenpiteisiin osallistumisen yhteydessä.
Käytämme  uudelleenmarkkinointi-, uudelleenaktivointi- tai samankaltaiset yleisöt ‑ominaisuutta verkkomainonnassamme.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Asiakkaan perustiedot | Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot: asiakkaan etu- ja sukunimi, asiakasnumero, osoitetiedot, vaihtoehtoiset toimitusosoitteet, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika tai henkilötunnus, sukupuoli, äidinkieli, verkkokaupan käyttäjätunnus ja salasana, tunnistetiedot yrityksistä ja yhteisöistä, joihin henkilö liittyy yhteyshenkilönä, .FI-verkkotunnuksen käyttäjän osalta henkilötunnus, yhteisöliitännäisten käytön osalta Facebook-tunniste ja syntymäaika, ip-osoite, evästetiedot ja muut tapahtumalokitiedot, tiedot markkinointiluvista sekä muut rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeelliset tiedot.
Asiointitiedot | Ostotapahtuma- ja asiointitiedot eri kanavissa (kuten esimerkiksi laskutus- ja verkkokauppasovelluksissa) sekä muut vastaavat ryhmittelytiedot, tiedot tuotearvioinneista, markkinointikampanjoihin (esim. arvontoihin) osallistumiseen, tarjottujen etujen käyttämiseen sekä uutiskirjeen tilaamiseen liittyvät tiedot.

Tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Keräämme henkilötietojasi pääasiassa sinulta itseltäsi yhteydenottojen tai palveluidemme käytön yhteydessä. Rekisteritietojen laajuus riippuu asiakkuuden luonteesta. Asiakastietoja voidaan kerätä myös puhelimitse, tapaamisissa tai muulla vastaavalla tavalla. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää julkisista ja yksityisistä rekistereistä. Palvelun käyttäjä ilmoittaa palvelun toimittamisen kannalta tarpeelliset henkilötiedot palveluun rekisteröitymisen tai tilauksen tekemisen yhteydessä.
Asiakkaan itsensä ilmoittamat tiedot, asiakkaan osto- ja asiointitiedot omissa tai käyttämissämme kolmansien osapuolten (ks. lisää alla) tietojärjestelmissä ja sähköisissä palveluissa, mukaan lukien henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavat yritykset ja viranomaiset.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Saatamme osittain ulkoistaa henkilötietojen käsittelyä, kuten henkilötietojen tallennukseen ja käsittelyyn käyttämissämme tietojärjestelmissä. Huolehdimme tällöin esimerkiksi sopimuksin siitä, että tietojesi luottamuksellisuus säilyy ja tietoja käsitellään muutenkin lainmukaisesti. Saatamme luovuttaa tietoja sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi taikka lain tai toimivaltaisen viranomaisen sitä edellyttäessä, perintään liittyvissä sekä palveluiden hankintaan liittyvissä asioissa.
Saatamme luovuttaa tietojasi, mikäli olisimme osallisena yritys- tai liiketoimintakaupassa.
Henkilötietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle ellei se ole tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mikäli näin olisi, huolehdimme siitä, että tietojesi käsittely, siirto ja tallennus toteutetaan lain edellyttämin perustein ja riittävin suojamekanismein. Henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan unionin jäsenvaltioiden tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle käyttämällä muun muassa Googlen palveluita tai muita pilvipalveluiden tarjoajia ja heidän tuotteitaan.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET JA SÄILYTYSAIKA

Rekisteriä säilytetään sähköisesti ja asianmukaisesti ulkopuolisilta palomuurein ja muin teknisin suojakeinoin suojattuna. Henkilötiedot sijaitsevat esimerkiksi tietokannoissa, joihin liittyvät ohjelmistot ja laitteet on suojattu hyvää salasanakäytäntöä noudattaen sekä muilla teknisillä keinoilla. Pääsy rekisteriin tapahtuu suojattujen yhteyksien kautta.
Pääsääntöisesti henkilötietojasi käsittelee yrityksemme henkilöstöön kuuluvat henkilöt suorittaessaan työtehtäviään. Vain nimetyillä henkilöillä on oikeus käyttää ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.
Henkilötietoja säilytetään vähintään sopimussuhteen keston ajan. Sopimussuhteen päättymisen jälkeen säilytysaika riippuu tiedosta ja sen käyttötarkoituksesta. Asiakastietoja säilytetään vähintään 5 vuotta.

TARKASTUS-, KORJAUS- JA KIELTO-OIKEUS

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjän rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.
Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös henkilökohtaisesti tai Johanna Lampila Oy:n asiakaspalvelun kautta. Tarkastuspyyntöä henkilökohtaisesti esitettäessä on rekisterissä olevalla henkilöllä oltava mukana henkilöllisyystodistus.
Jos asiakkaan tiedoissa on vanhentunutta tietoa tai virheitä, rekisterissä oleva henkilö voi esittää rekisterinpitäjälle pyynnön tiedon korjaamisesta. Vastaamme tietojen tarkastuspyyntöihin kirjallisesti.
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus kieltää ja peruuttaa tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin tai markkina- ja mielipidetutkimuksiin ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle.
Mikäli olemme käsitelleet tietojasi suostumuksellasi tai sopimuksen täyttämiseksi, sinulla on oikeus saada meille sähköisesti toimittamasi tiedot yleisesti käytetyssä muodossa, jotta tiedot voidaan siirtää toiselle palveluntarjoajalle.
Jos et suostu henkilötietojesi antamiseen tai niiden käsittelyn sallimiseen, emme todennäköisesti pysty palvelemaan sinua ja täyttämään toimintamme tarkoitusta kaikkien tuottamiemme palveluiden osalta. Osittain palveluittemme toimittaminen on silti mahdollista vähäisilläkin henkilötiedoilla.

EVÄSTEET JA NIIDEN KÄYTTÖ

Tältä sivulta saat tietoa kuinka Johanna Lampila Oy hyödyntää evästeitä sivustollaan.
Käytämme sivustollamme evästeitä (ns. cookieita). Eväste on pieni asioinnin yhteydessä internet-selaimeen (esim. Internet Explorer, Firefox, Chrome) tallennettava tiedosto, joka mahdollistaa sivustollamme vierailevien asiakkaiden kävijäseurannan. Evästeiden käyttö helpottaa yleisesti sivustolla asioimista ja esimerkiksi asiakkaiden kirjautumista sisään verkkokauppaan. Evästeiden käyttö mahdollistaa myös erilaisen yhdistelmätiedon laatimisen verkkokaupan asiakkaista.
Evästeiden käyttö on turvallista eivätkä evästeet vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Evästeisiin ei tallenneta mitään henkilökohtaisia tietoja. Eväste ei ole sovellus eikä sen avulla koneeseen pääse viruksia tai muita haittaohjelmia. Evästeistä ei ole koneelle haittaa.
Evästeiden avulla selvitetään sivuston kävijämääriä, tallennetaan sivustolla tehtyjä valintoja (kuten kieliasetukset), seurataan kuinka sivustoa käytetään. Emme kuitenkaan seuraa yksittäisen kävijän tietoja, vaan tilastoimme kävijätietoja anonyymisti. Tietoa on mahdollista liittää käyttäjältä saatuihin henkilötietoihin.
Evästeiden avulla pyrimme parantamaan käyttökokemusta sivuillamme. Evästeiden käytön voi halutessaan kytkeä pois internetselaimen asetuksista, mutta poiskytkentä saattaa kuitenkin vaikuttaa verkkokauppapalveluiden asianmukaiseen toimintaan. Suosittelemme aina evästeiden käyttöä verkkokaupassamme parhaan asiointielämyksen vuoksi. Käytämme myös mainosevästeitä räätälöidäksemme mainontaa asiakkaittemme kiinnostuksen mukaisesti.
Voit halutessasi poistaa Google Marketing Platformin evästeet käytöstä Google Marketing Platformin sivulla tai Network Advertising Initiativen sivulla.

Google Analytics -käyttö

Johanna Lampila Oy:n verkkosivuston käyttöä seurataan Google Analyticsilla. Google Analytics -evästeet tallentavat anonyymisti tietoja esimerkiksi siitä, mitä kautta käyttäjät ovat sivulle tulleet, millä sivuilla käytiin ja kuinka pitkään käyttäjät kullakin sivulla olivat. Näiden tietojen avulla pystymme kehittämään verkkosivustoamme.
Google voi myös välittää tietoja kolmansille osapuolille, jos lainsäädäntö edellyttää sitä tai jos kolmas osapuoli käsittelee tietoja Googlen puolesta. IP-osoitettasi ei yhdistetä muihin tietoihin, joita Googlella voi olla sinusta. Voit kieltäytyä evästeiden käytöstä estämällä niiden käytön selainasetuksissasi. Huomioi, että osa sivujen ominaisuuksista ei välttämättä toimi, jos evästeet on estetty.
Käyttämällä verkkosivujamme hyväksyt, että Google käsittelee tietojasi tällä sivulla esitetyllä tavalla ja Googlen tietosuojakäytäntöjen mukaisesti. Näin Google käyttää kerättyjä tietoja.

Scroll to Top